NAPOMENA ZA NEGOVATELJE:  Mi kao Udruženje "Starost Bez Stresa" ne odgovaramo za tačnost dobijenih podataka od strane trećih lica koji su izrazili želju/potrebu za Kućnom Negom, jer smo mi te podatke dobili samo telefonskim putem i pokušavamo da budemo humani, da pomognemo ljudima da se to i objavi, jer mnogi ne znaju ni da postave oglas na internet.

 

Ponekad se uspe da se ode u trijažu, na teren, da se izvidi situacija, a ponekad (i to sve češće) za to se nema ili vremena, ili sredstava, ili mogućnosti. Pozivi su na neki način vrlo često hitni, lokacije su raštrkane, a imamo malo terenaca, tako da objavljujemo kako nam je rečeno da je situacija.

 

Za konkretnu situaciju, morate se lično uveriti u tačnost svih datih podataka, u početku telefonski (ukoliko imate još nekih pitanja za ljude koji traže Kućnu Negu), a posle i ličnim odlaskom.